Nádcha

Alergická nádcha

Alergická nádcha postihuje približne 10 % obyvateľstva. Tento druh nádchy je spôsobovaný alergénmy (molekuly vyskytujúce sa v našom životnom prostredí), ktoré po vniknutí do nosa spôsobujú šokovú reakciu nosovej sliznice.

Ako alergická nádcha vzniká?

Často ide o rodinnú predispozíciu k alergickej reakcii. Podľa dĺžky trvania príznakov môže byť alergická nádcha inermitentná (trvá menej ako 4 dni za týždeň, alebo menej ako 4 týždne) alebo perzistujúca (trvá viac ako 4 dni za týždeň a viac ako 4 týždne).

Príznaky alergickej nádchy.

Pri intermitentnej nádche býva priebeh zo pri nástupe podobný akútnej infekčnej nádche. Najviac býva vyznačené svrbenie v nose, sťažené dýchanie cez nos, vodnatý výtok z nosa, záchvaty kýchania, slzenie, opuch mihalníc, svetloplachosť, zhoršenie až úplná strata čuchu. Ďalej môže pacient pociťovať bolesti hlavy a pocit plnosti v hlave. Nezriedka majú pacienti pocit celkového oslabenia organizmu. Pri perzistujúcej nádche ustupujú do pozadia búrlivé akútne prejavy a zvýrazňuje sa nepriechodnosť nosa a tým nemožnosť dýchania cez nos. Býva oslabený až úplne vymiznutý čuch.

 

Akútna nádcha (rinitída) 

Akútna nádcha (rinitída) sa prejavuje zhoršením dýchania cez nos, zvýšeným výtokom z nosa, pocitom svrbenia, šteklenia, kýchaním, oslabením až stratou čuchu a prípadne aj zápalom (sčervenaním) očných spojiviek.

Ako akútna nádcha vzniká?

Najčastejšie ide o vírusovú infekciu spôsobenú najmä rinovírusmi (skupina pikornavírusov), ale aj inými typmi vírusov (adeno-, reo-, entero-, coronavírusy, atď.). Inkubačná doba pri infekcii rinovírusmi je 1-3 dni. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Symptomatická akútna rinitída vzniká pri infekčných chorobách (osýpky, šarlach, detská obrna, infekčná mononukleóza a iné). Vazomotorická nádcha sa vyskytuje pomerne často počas celého roka.

Príznaky akútnej nádchy.

Spočiatku je pocit škriabania v nose a hltane, výtok je neprítomný, celkove nastupuje pocit oslabenia (strata chuti do jedla, triaška, zimnica, u detí vysoké teploty). Po niekoľkých hodinách nastupuje katarálne štádium spojené s vodnatým výtokom z nosa a sťaženým dýchaním cez nos, oslabením až stratou čuchu, slzením, prítoná býva aj zmena hlasu tzv. zatvorená rinofónia. Nosová sliznica je opuchnutá, zvýšene prekrvená. Po niekoľkých dňoch sa objaví hnisavo-hlienový výtok, s väčšou prímesou polymorfonukleárnych leukocytov (druh bielych krviniek), príznaky odznievajú po 7-10 dňoch. Akútna nádcha prebieha zvyčajne bez zvýšenej teploty. Akútna nádcha môže byť aj počiatočným štádiom iných ochorení dýchacích cient (napríklad chrípka).

 

Chronická nádcha.

Termín chronickej nádchy používame ako súhrnný názov pre chronické dráždivé alebo zápalové zmeny nosovej sliznice, v dôsledku ktorých dochádza k jej nevratnému poškodeniu -zvýšené prekrvenie, opuch alebo hyperplázia tkaniva najmä v oblasti nosových mušlí, prípadne naopak, vysušenie sliznice spojenej s tvorbou príškvarov.

Ako chronická nádcha vzniká?

Príčina chronickej nádchy môže byť pretrvávanie akejkoľvek dráždivej, či zápalovej príčiny (napríklad infekcia, alergia, toxické vonkajšie prostredie...). Pri rozhovore s pacientom sa zistí viacero škodlivín. Pri prednej a zadnej rinoskopii možno vidieť tmavočervenú až livídne sfarbenú, zhrubnutú sliznicu, najmä na nosových mušliach.

Príznaky chronickej nádchy.

Sťažené dýchanie cez nos, hlienový, málokedy hnisavý výtok, prejavujúci sa hlavne zatekaním do nosohltana, zmenou hlasu - zatvorená rinofónia, celkový pokles výkonnosti.